FAQ - CZĘSTE PYTANIA

Masz pytania co do działalności Motopomocnych? Sprawdź czy znajdziesz je w naszym FAQ.

Kto jest organizatorem kampanii MotoPomocni?

Organizatorem kampanii MotoPomocni jest Stowarzyszenie Edukacji Permanentnej (SEP), z którego danymi rejestrowymi oraz statutem można zapoznać się na naszej stronie. SEP działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkami Stowarzyszenia są motocykliści - trenerzy techniki jazdy, instruktorzy pierwszej pomocy, ratownicy medyczni, lekarze, psycholodzy. Chcesz nas poznać? Odwiedź zakładkę nasz zespół.

Jakie są cele kampanii MotoPomocni?

Kampania społeczna MotoPomocni została uruchomiona w marcu 2013 roku i aktualnie jest to największe przedsięwzięcie w Polsce, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa motocyklistów poprzez edukację. Szczegółowe cele naszej organizacji dostępne są na naszej stronie.

Dlaczego oprócz kursów z pierwszej pomocy zajmujemy się również szkoleniami z techniki jazdy?

Celem kampanii MotoPomocni.pl jest zwiększanie bezpieczeństwa motocyklistów. Uważamy, że organizacja kursów z zakresu pierwszej pomocy to za mało, aby zrealizować ten ambitny cel. Z tego powodu uruchomiliśmy edukacyjny portal MotoPomocni.pl oraz organizujemy szkolenia z techniki jazdy, czy wyjazdy turystyczne połączone ze szkoleniami.

Dochód z tych inicjatyw w całości przekazujemy na rozwój naszych projektów związanych ze szkoleniami z pierwszej pomocy. Stąd też coroczne szkolenia Bezpieczny i MotoPomocny Motocyklista są całkowicie bezpłatne dla uczestników.

W jaki sposób finansowani są MotoPomocni?

Organizator kampanii MotoPomocni jest stowarzyszeniem non-profit, które finansowane jest ze składek jego członków, darowizn osób indywidualnych oraz wsparcia sponsorów (Konsalnet, Abacus Motorcycle Rental, Dobre Sklepy Motocyklowe, Triumph).

Źródłem przychodów dla Stowarzyszenia są również organizowane szkolenia dla firm, turystyczne wyjazdy motocyklowe oraz szkolenia z techniki jazdy. Całkowity dochód przeznaczony jest na organizację bezpłatnych szkoleń z Pierwszej Pomocy.

Bezpłatne wsparcie dla MotoPomocnych zapewnia także agencja Digital Hill (w zakresie e-marketingu) oraz Grupa Unity (w zakresie hostingu i utrzymania serwisu internetowego). Ponadto Stowarzyszenie jest beneficjentem programu Google Grants w ramach którego otrzymuje środki na reklamę Google AdWords.

Jakie koszty ponoszą MotoPomocni?

Podstawowe koszty ponoszone przez MotoPomocnych to coroczne, bezpłatne szkolenia Bezpieczny i MotoPomocny Motocyklista organizowane na terenie całej Polski. W skład kosztów organizacyjnych wchodzą m.in. transport i nocleg instruktorów, wyżywienie, wynajem sal szkoleniowych, środki opatrunkowe zużywane podczas szkoleń i pozoracji etc.

Pozostałe koszty to m.in. wymiana, konserwacja i doposażenie w środki umożliwiające prowadzenie szkoleń - profesjonalne fantomy do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ćwiczebne defibrylatory AED, środki opatrunkowe i inne.

Stowarzyszenie ponosi również koszty stałe działalności związane z prowadzeniem księgowości i sprawozdawczości.

Członkowie Stowarzyszenie nie pobierają wynagrodzenia za pracę, a ich wkład w działalność MotoPomocnych świadczony jest społecznie. W ramach pełnionych działań (np. prowadzenia szkoleń Pierwszej Pomocy) Stowarzyszenie zapewnia zwrot poniesionych wydatków takich jak transport, wyżywienie etc.

Czy działania prowadzone przez MotoPomocnych są bezpłatne?

Coroczne szkolenia Bezpieczny i MotoPomocny Motocyklista jest całkowicie bezpłatne dla uczestników. Ponadto udział w naszych szkoleniach z Pierwszej Pomocy na rajdach i innych eventach motocyklowych także pozostaje bezpłatny.

Jak mogę wspierać działania MotoPomocnych?

Możesz współpracować z nami i wstąpić do naszego Stowarzyszenia po przejściu kursu instruktorskiego organizowanego zwykle raz lub dwa razy do roku.

Możesz też wspomóc naszą organizację darowizną - polecamy skorzystać z szybkich płatności internetowych.

Gdybyś wolał tradycyjny przelew, to dane znajdziesz na naszej stronie - pamiętaj proszę, aby tytuł przelewu brzmiał “Darowizna na cele statutowe”. Wpłata darowizny umożliwia odliczenie przekazanej kwoty od podstawy opodatkowania z zastrzeżeniem, że nie przekroczy on 6% uzyskanego dochodu w roku podatkowym.

Jak zostać partnerem (sponsorem) MotoPomocnych?

Skontaktuj się z nami pod adresem stowarzyszenie@motopomocni.pl - z przyjemnością porozmawiamy o możliwej formie współpracy.

Chciałbyś, aby MotoPomocni pojawili się na Twoim zlocie motocyklowym?

MotoPomocni są otwarci na współpracę z organizatorami wydarzeń o charakterze motocyklowym. Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Jak MotoPomocni dbają o merytorykę szkoleń z pierwszej pomocy?

Członkami stowarzyszenia są instruktorzy pierwszej pomocy, ratownicy medyczni oraz lekarze. W naszych szkolenia opieramy się o najnowsze wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA - American Heart Association) z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS - Basic Life Support).

EnglishGermanSpain