FAQ - CZĘSTE PYTANIA

Masz pytania co do działalności Motopomocnych? Sprawdź czy znajdziesz je w naszym FAQ.

Kto jest organizatorem kampanii społecznej MotoPomocni?

Organizatorem kampanii społecznej MotoPomocni jest Fundacja MotoPomocni, z której danymi rejestrowymi oraz statutem można zapoznać się na naszej stronie. Fundacja działa zgodnie z Ustawą o fundacjach i zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkami Fundacji są motocykliści - instruktorzy pierwszej pomocy, ratownicy medyczni, lekarze, instruktorzy techniki jazdy, psycholodzy. Chcesz nas poznać? Odwiedź zakładkę nasz zespół.

Jakie są cele MotoPomocni?

MotoPomocni zostali uruchomieni w marcu 2013 roku i aktualnie jest to największe przedsięwzięcie w Polsce, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa motocyklistów poprzez edukację. Szczegółowe cele naszej organizacji dostępne są na naszej stronie.

Dlaczego oprócz kursów z pierwszej pomocy zajmujemy się również szkoleniami z techniki jazdy?

Celem MotoPomocnych jest zwiększanie bezpieczeństwa motocyklistów. Uważamy, że organizacja kursów z zakresu pierwszej pomocy to za mało, aby zrealizować ten ambitny cel. Z tego powodu uruchomiliśmy portal edukacyjny MotoPomocni.pl oraz organizujemy szkolenia z techniki jazdy, czy wyjazdy turystyczne połączone ze szkoleniami.

W jaki sposób finansowana jest Fundacja MotoPomocni?

Każdego roku organizujemy wiele szkoleń i warsztatów, w których uczestnictwo jest bezpłatne. Każde takie wydarzenie finansowane jest z darowizn osób indywidualnych oraz wsparcia sponsorów.

Jakie koszty ponoszą MotoPomocni w ramach prowadzonej działalności społecznej?

Podstawowe koszty ponoszone przez MotoPomocnych to coroczne, bezpłatne szkolenia Bezpieczny i MotoPomocny Motocyklista organizowane na terenie całej Polski.
W skład kosztów organizacyjnych wchodzą m.in. transport i nocleg instruktorów, wyżywienie, wynajem sal szkoleniowych, środki opatrunkowe zużywane podczas szkoleń i pozoracji itp.

Pozostałe koszty to m.in. wymiana, konserwacja i doposażenie w środki umożliwiające prowadzenie szkoleń - profesjonalne fantomy do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ćwiczebne defibrylatory AED, środki opatrunkowe i inne.

Fundacja ponosi również koszty stałe działalności związane z prowadzeniem księgowości i sprawozdawczości.

Członkowie Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za pracę, a ich wkład w działalność MotoPomocnych świadczony jest społecznie. W ramach pełnionych działań (np. prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy).
Fundacja zapewnia zwrot poniesionych wydatków takich jak transport, wyżywienie itp.

Czy działania społeczne prowadzone przez MotoPomocnych są bezpłatne?

Coroczne szkolenia Bezpieczny i MotoPomocny Motocyklista jest całkowicie bezpłatne dla uczestników. Ponadto udział w naszych szkoleniach z pierwszej pomocy na rajdach i innych eventach motocyklowych także pozostaje bezpłatny.

Jak mogę wspierać działania MotoPomocnych?

Możesz współpracować z nami i wstąpić do naszej Fundacji po przejściu kursu instruktorskiego organizowanego zwykle raz lub dwa razy do roku.

Możesz też wspomóc naszą organizację darowizną - polecamy skorzystać z szybkich płatności internetowych.

Gdybyś wolał tradycyjny przelew, to dane znajdziesz na naszej stronie - pamiętaj proszę, aby tytuł przelewu brzmiał “Darowizna na cele statutowe”. Wpłata darowizny umożliwia odliczenie przekazanej kwoty od podstawy opodatkowania z zastrzeżeniem, że nie przekroczy on 6% uzyskanego dochodu w roku podatkowym.

Jak zostać partnerem (sponsorem) MotoPomocnych?

Skontaktuj się z nami pod adresem fundacja@motopomocni.pl - z przyjemnością porozmawiamy o możliwej formie współpracy.

Chciałbyś, aby MotoPomocni pojawili się na Twoim zlocie motocyklowym?

Jesteśmy otwarci na współpracę z organizatorami wydarzeń o charakterze motocyklowym. Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Jak MotoPomocni dbają o merytorykę szkoleń z pierwszej pomocy?

Członkami Fundacji są instruktorzy pierwszej pomocy, ratownicy medyczni oraz lekarze. W naszych szkolenia opieramy się o najnowsze wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA - American Heart Association) z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS - Basic Life Support).

EnglishGermanSpain